Tin tức báo chí

Xem thêm tin tức từ các ngôn ngữ khác

DeFiato hoàn thành vòng đầu tiên của đợt private sale

DeFiato là nền tảng fintech cho DeFi có trụ sở tại Singapore. Dự án đã hoàn thành vòng đầu tiên của đợt private sale. Các nhà đầu tư gồm Bybit, CRC Capital, DAO Maker, Double Peak Group, Dweb3 Capital và 7 O’Clock Capital. 
Ngày 18 tháng 11 năm 2021